Gå till innehåll

ALLT ÄR FRÅN NATUREN, FÖR NATUREN.

Vi fokuserar på att minimera miljöpåverkan och vi ser till att vår nästa kollektion alltid är bättre än den föregående.

VI TILLVERKAR ALLA VÅRA PRODUKTER FRÅN KOMPOSTERBARA MATERIAL.

Varför komposterbart? Det är enkelt. Det är vårt bidrag till att lösa den miljöförorening som orsakas av konventionell plast. I grund och botten är massor av kastad plast så småningom avsedd att brännas eller begravas i mark under återvinningsprocessen. Faktum är att det mesta av plasten som finns idag har tillverkats under det senaste decenniet.
Vi tillverkar våra produkter från hållbar bioplast, gjorda av restprodukter från majsproduktion och cellulosa.

Vi tillverkar våra produkter från hållbar bioplast, gjorda av majsproduktionsrester och cellulosa.

VARFÖR BIOPLAST?

Bioplast är biologiskt nedbrytbart material som kommer från förnybara källor och kan användas för att minska problemet med plastavfall som kväver planeten och förorenar miljön. Är det vettigt att fortsätta använda snabb plast som kan ta århundraden att försvinna för att packa produkter som bara varar dagar eller månader?

Plast är det tredje mest använda petroleumderivatet i världen; varje år förbrukas 200 miljoner ton plast på planeten. Det kommer från en icke-förnybar källa, det är kontaminerande och icke-biologiskt nedbrytbart (det kan ta mer än 1000 år att brytas ned).

Istället använder vi bioplast, för att få en organisk bio-polymer från majsrester och  cellulosa.

FÖRDELAR MED BIO-PLAST

De minskar koldioxidavtrycket.

De ger energibesparingar i produktionen.

De innebär inte konsumtion av icke-förnybara råvaror.

Deras produktion minskar icke-biologiskt nedbrytbart avfall som förorenar miljön.

De innehåller inte hälsoskadliga tillsatser, såsom ftalater eller bisfenol A.

De ändrar inte smaken eller doften av maten som finns.

LOKALT PRODUKTIONERADE RÅMATERIAL

Vi ser alltid till att alla råvaror tillverkas lokalt där vi också tillverkar våra produkter.

LOCALY PRODUCED BURLAP

Den säckväv (jute) vi använder i våra väskor/sleeves är odlad lokalt där vi ocksåproducerar våra väskor.

INGEN ONÖDVÄNDIG FRAKT

Vi arbetar aktivt med vårt centrallager och våra kunder för att förhindra onödig frakt.

INGEN GIFT

Vi ser till att endast använda giftfria material och färger och trycktekniker.

Våra produkter genomgår alltid GENOMGÅENDE tester och certifieringar för att säkerställa funktion, hållbarhet och hållbarhet.

De två internationellt erkända certifierings-märkena - seedlings mark och DIN -Gepruft för industriell kompostering - tilldelas på grundval av certifierings program som har utvecklats i samarbete med intresserade parter och som kontinuerligt vidareutvecklas. Båda är baserade på DIN EN 13432-standarden för komposterbarhet och endast tilldelade produkter som uppfyller komposterings bestämmelserna.

Forest Stewardship Council, eller FSC, är en oberoende certifierings-organisation. Produkter med FSC-återvunnen etikett har verifierats av en tredjeparts-certifiering som tillverkade av minst 70% återvunnet material efter konsumenten.

LÄS MER OM VÅRT ARBETE

Swedish